Valutakurs og valutakalkulator

Kort og kontant gir deg her en valutakalkulator til å finne oppdaterte kurser på en rekke ulike fremmede myntenheter. Her kan du gratis regne ut valutapriser kjapt og enkelt. Velg en valutatype fra menyen til høyre for å regne ut kronekurs eller en annen valuta, i tillegg til å se historisk prisutvikling. Omregning av norske kroner har aldri vært enklere!

Bakgrunn

Man skal holde tunga rett i munnen når det kommer til ulike lands myntenheter og vekslingskurser, derfor har vi laget en liten introduksjon til emnet.

Valutamarkedet

Forenklet er en valuta et lands penger. En valuta-kurs mellom to valutaer sier dermed noe om hvor mye en type er verdt i forhold til den andre. For oss i Norge er det verdien av andre lands penger målt i norske kroner. For eksempel vil 5 kroner på 1 amerikansk dollar bety at 5 kroner er verdt det samme som 1 USD. Kursen på valutaen i et land blir dermed målt mot den i andre land og fastsettes hver dag på det internasjonale markedet. Valutamarkedet er et av de største i verden og det kjøpes og selges valuta døgnet rundt. Hver dag omsettes det for omkring 4 billioner dollar (2011). En kurs vil på generelt grunnlag bli mer verdifull når etterspørselen blir større enn tilbudet og den vil tilsvarende bli mindre verdt når etterspørselen blir mindre enn tilbudet.

Vekslingskurs

I mange situasjoner vil man ha behov for å veksle inn sitt lands penger i et annet lands pengeenhet. Det kan være at man skal på ferie eller skal betale for en vare eller tjeneste man har kjøpt i utlandet, f.eks. i en nettbutikk. Ettersom vekslingskursen angir et bytteforhold mellom to valutaer, finnes det to måter å angi dette forholdet på. 1 euro tilsvarer 8 kr, er det det samme som å si at 1 kr er 0,12 euro. Når man f.eks. betaler med et kredittkort for en vare kjøpt på en utenlandsk nettbutikk vil Visa eller MasterCard automatisk veksle norske kroner og til den utenlandske valutaen for å kunne kjøpe varen.

Kjøp og salg

Når man leser på vekslingskontorer og i aviser så ser man ofte overskriftene "vi kjøper" og "vi selger". Dette betyr at man da har lagt inn marginer og fortjeneste i vekslingskursen som blir satt av bankene som jobber i valutamarkedet. Kursene kan dermed variere voldsomt og vil være forskjellig fra den kursen vi bruker på disse sidene. Vi benytter oss av den Europeiske Sentralbankens såkalte mellommarkedskurs (mid-market rate), og er som navnet sier en snittkurs som ligger mellom kjøp og salgskursen i markedet. Hvis du vurdere å veksle penger lønner det seg derfor å shoppe rundt for å finne den mest gunstige avtalen - for denne vil variere sterkt!

relaterte producter