Finn beste spotpris strøm!

Vi bruker foregåendes måneds spotpris fra Nordpool og beregner den billigste strømprisen fra samtlige tilbydere i landet. Totalprisen inkluderer ikke nettleie som uansett er den samme uavhengig av valgt produkt.

Hva er spotpris?

Spotpris er en en type strømavtale der prisen følger bevegelsene på det nordiske strømmarkedet. Med en slik avtale betaler du den samme prisen som strømleverandøren pluss et påslag som skal dekke selskapets kostnader og profitt. En spotpris-avtale varierer dermed kun i forhold til hvor mye de ulike selskapene har i påslag. Dette påslaget kan være i form av et ørestillegg per kilowattime (kWt / kWh) eller som et fastbeløp per måned. Mer.

Ettersom avtalen følger markedet vil prisene kunne variere endel over tid. Prisen er derfor mer uforutsigbar enn ved f.eks. strøm til fastpris eller i noen tilfeller variabel pris. Over tid har det imidlertid statistisk sett vist seg at man sparer ved å velge en god spotpris-avtale. Det eneste man skal være klar over er at man skal følge med. Selskapene står fritt i å regulere påslaget de beregner. Derfor er dette en type produkter som det gjelder å følge med på.

Litt mer teknisk sagt er prisen knyttet til Nordpool, som er den nordiske strømbørsen der 70 prosent av all kraft i Norge kjøpes og selges. Klokken 12 hver dag fastsettes prisen for påfølgende dag.

Hva er forskjellen på spotpris og innkjøpspris?

Spotpris og innkjøpspris er i utgangspunktet svært like produkter, og noen leverandører bruker betegnelsene om hverandre. Men det er en liten forskjell i måten man beregner prisen på. Spotpris beregner en gjennomsnittspris per time i løpet av en måned, mens for innkjøpspris betaler du prisen som faktisk gjelder per time. Førstnevnte blir dermed noe rimeligere.

Finn leverandør


Faktureringstid
De beste basert på dine valg:
Sortert på
569 kr
Kostnad
34 øre/kWh
431 kr
Du sparer