American Express Card FlexPay

Eff.rente

0.00%

Årsgebyr

650 kr

Inkludert

icon lock

Maks kreditt

150 000 kr

American Express er et internasjonalt betalingskort som i Norge utstedes av DNB Bank ASA. American Express tilbyr to typer kort i Norge. Den ene korttypen er rene betalingskort uten kreditt hvor kunden må betale hele beløpet ved forfall. Den andre korttypen er kombinerte betalings og kredittkort. På disse kortene er det mulig å tilknytte en kreditt på opp til kroner 150 000,- For begge kortene har kortinnehaver alltid opptil 45 dagers rentefri kreditt. Betal minimum halvparten av reisen med ditt American Express® Card, og du er automatisk dekket gjennom Express Care Reiseforsikring. Forsikringen gjelder for reiser med inntil tre måneders varighet. For å omfattes av forsikringen må du være medlem av norsk folketrygd og ha fast bopel i Norge. Reisen må også startes og avsluttes i Norge. Under reise og opphold vil reiseforsikringen omfatte deg og medreisende familiemedlemmer under 21 år som bor i samme husstand, eller tre medreisende. Det er ingen aldersgrense for forsikringen; Express Care Reiseforsikring gjelder også etter fylte 70 år. Forsikringsytelser: Reisegods: kr 15 000,- per person / kr 30 000,- for gruppen. Penger og kredittkort: kr 12 000,- per skadetilfelle. Forsinket frammøte: kr 3000,- per skadetilfelle. Avbestilling: kr. 20 000,- per person / kr. 30 000 for gruppen. Reisesyke: Ubegrenset. Hjemtransport: Ubegrenset. Reiseansvar: kr 6 000 000,- per person. Reiseulykke død: kr 1 000 000,- per person. Reiseulykke invaliditet: kr 1 000 000,- per person. Reiseulykke barn: kr 30 000,- per barn. Reiseulykke invaliditet: kr 50 0000,- per barn.

Detaljer om kortet

Leverandør
American Express Company (DNB Bank ASA)
Rabatter
Årsavgift
650 kr
Kredittgrense
150 000 kr
Betalingsfri periode
45 dager
Effektiv årlig rente
0.00 prosent
Nominell rente
18 prosent
Avgift kontantuttak
4.0%
Forsikring
Currency fee
1.5 prosent
Minimumsalder
18
Korttype
AmEx
Søkers min. inntekt
150 000 kr
Reiseforsikring
Ja