Beste innkjøpspris på strøm

Oversikten viser avtaler basert på innkjøpspris og viser samtlige avtaler på markedet. Innkjøpspris er av og til også kalt spotpris, og går ut på at man betaler for det strømmen koster fra dag til dag på den nordiske strømbørsen Nordpool. Sammenlign og spar tusenvis av kroner ved å bytte til et gunstigere produkt.

Hva er innkjøpspris?

En avtale om innkjøpspris på strøm følger prisen på strømbørsen Nord Pool. Dette betyr at prisen vil variere fra time til time. I tillegg beregner strømleverandøren et påslag som skal dekke deres utgifter og fortjeneste. Forskjellen i pris på slike avtaler vil dermed være påslaget som leverandøren beregner. Påslaget vil være i form av et antall øre per kilowatt (kWt) og/eller en fast månedlig pris. Mer.

Innkjøpspris ligner mye på spotpris, og noen leverandører kaller spotpris for innkjøpspris. Men det finnes en vesentlig forskjell: Spotpris beregnes utifra en gjennomsnittlig pris i løpet av måneden, mens innkjøpspris følger timesprisene slavisk. Ofte vil dermed innkjøpspris være noe dyrere totalt sett.

Når alle får smartmåler vil strømforbruket bli målt hver time noe som fører til at regningen vil være en oppsummering av kostnaden i summert for alle timene i løpet av måneden.

Finn leverandør


Faktureringstid
De beste basert på dine valg:
Sortert på
712 kr
Kostnad
43 øre/kWh
288 kr
Du sparer
714 kr
Kostnad
43 øre/kWh
286 kr
Du sparer
759 kr
Kostnad
46 øre/kWh
241 kr
Du sparer
767 kr
Kostnad
46 øre/kWh
233 kr
Du sparer