Liste over norske banker

Dette er en oversikt over ulike banker i Norge med lenker til priser for deres banktjenester og hvilke produkter de tilbyr.

 

Bankene deles gjerne inn i sparebanker, forretningsbanker og datterselskap av utenlandske finansforetak. Førstnevnte er organisert som en enhet uten eksterne eiere og er ansett som en annen juridisk enhet enn banker som er organisert som aksjeselskap. Disse har som oftest også en sterk lokal tilknytning. Per idag finnes det hovedsaklig to allianser blant sparebankene, Terra og Sparebank 1-gruppen.

Forretningsbankene på sin side, er organisert som aksjeselskap med ulike eksterne eiere.

De utenlandske bankinstitusjonene er ofte registrert som filial av utenlandsk kredittinstitusjon (NUF).

På våre sammenligningssider kan du se en fullstendig oversikt over operative banker. Se f.eks. på siden for boliglån eller BSU boligsparing.