Våre kilder

Informasjonen i tabeller er hentet fra Finansportalen.no, selskapenes egne nettsider eller andre online kilder der dette er oppgitt. Vi er alltid svært nøye på at den informasjonen vi oppgir er hentet fra sikre og respekterte kilder.

bedrebest.no driver på et upartisk grunnlag og samler inn informasjonen på uavhengig basis. Vi er ikke eid eller drevet av noen av de leverandørene som blir sammenlignet.

Alle tall, statistisk informasjon og andre opplysninger er kun ment som veiledning. Selv om vi har gjort det vi kan for at informasjonen alltid er oppdatert og riktig, må vi ta forbehold om eventuelle feil som f.eks. kan skyldes at priser etc. er blitt justert av leverandørene i mellomtiden. Det er derfor viktig at du alltid sjekker informasjonen selv får du inngår eventuelle avtaler med finansinstitusjonene og de andre leverandørene som er oppgitt her. Husk også å alltid å be om å få en oversikt over de totale kostnadene ved inngåelse av alle avtaler.