Billån ABC

Å kjøpe ny bil er en stor drøm for mange, men bøygen er som regel å finne en god finansiering for bilkjøpet. Her gir vi en lettfattelig introduksjon til hva et billån egentlig omfatter og innebærer

familie i bil

For å få tatt opp et billån taes det som regel pant i bilen, dvs at du må stille din nykjøpte drøm på fire hjul som sikkerhet for at du tilbakebetaler lånet. I motsetning til hus og eiendom synker verdien på en bil relativt raskt etter at den er kjøpt. Løpetiden på et billån er derfor atskillig kortere enn lån som du opptar med sikkerhet i foreksempel bolig. Ofte er det ikke uvanlig at du er nødt til å nedbetale et billån på maksimalt 7-10 år. Fordelen med å nedbetale raskere enn verditapet av bilen, er at du ved lånets slutt kan selge bilen med noe fortjeneste i forhold til det lånet du tok opp til å begynne med.

Kravene til hvor mye du må betale av bilen fra egen lommebok varierer også svært mye fra bank til bank. Der noen tilbyr fullfinansiering av bilen, dvs at du kan låne hele beløpet for å kjøpe bilen, er det andre som vil låne deg maksimalt 75% av kjøpssummen. Resten må du bla opp selv.

Sammenlign beste billån

Flere tilbyr også noe som kalles et sikret billån. Dette betyr at du i tilfelle du blir syk eller på andre måter mister inntekt som gjør det umulig å innfri lånet eller avdrag, kan beholde bilen. Med andre ord fungerer et sikret lån som en forsikring der du selvfølgelig betaler en forsikringspolise i tillegg til det vanlige lånet, noe som naturlig nok gjør den totale kostnaden ved denne typen billån høyere.

Hos flere forhandlere kan du selvfølgelig også få en finansieringspakke, men det vil vi ikke dekke her. Disse vil variere fra forhandler til forhandler.