API / webservice

(For English, see below)
For samarbeidspartnere har vi tilgjengelig en REST-basert API som støtter våre kategorier. Ved hjelp av denne kan man på en enkel måte hente ut dataene vi har tilgjengelig på de ulike produktområdene og bruke de i egne applikasjoner og tjenester.

Den er svært enkelt å integrere og bruke, og man kan filtrere og søke på data slik det er mulig på våre hjemmesider. Dette åpner opp for mange muligheter i forhold til å få oppdatert informasjon om produkter innenfor privatøkonomi på det norske markedet.

Teknisk er den stateless (ingen sesjoner blir lagret) noe som gjør den raskere og mer håndterbar enn vanlige webservicer.
Den har også en rask, stabil og sikker token-basert autentisering (oauth). Dataformatet er JSON-basert.

Kontakt oss for å vite mer om mulighetene med API’en:For partners we offer a REST-based API that supports our current categories. In this way you can easily integrate our product data into your application or webpage.
Technically it is:
– stateless which offers superior performance and speed.
– oauth-based authentication
– JSON-format

Fill in the form above to get in touch!