Sammenlign forsikring

Å ha en god forsikring kan være uvurderlig hvis uhellet skulle være ute. Nedenfor og på de neste sidene har vi samlet et utdrag av ulike forsikringer slik at du kan se lettere finne det tilbudet som passer for ditt behov. Bedre føre var...

Forsikringstyper

Det finnes omtrent like mange forsikringer som bekymringer, men ikke alle er like nødvendig for alle.

Reiseforsikring

Det er viktig å være godt forsikret når du er ute og reiser. Reiseforsikringen kan dekke blant annet avbestilling, juridisk hjelp, sykehusopphold, hjemreise, ansvar med mer. Enkelte kredittkort tilbyr i tillegg reiseforsikring, men stol ikke på at denne er så omfattende som en dedikert løsning.

Bilforsikring

Som bileier er du pålagt å ha ansvarsforsikring, dvs at den dekker skader på andre forårsaket av deg. Delkasko er den minst omfattende forsikringen noe som betyr at du må dekke for eksempel kollisjonsskade som er forårsaket av deg. Velger du fullkasko er du i tillegg forsikret for skader som skyldes kollisjon eller vandalisme på bilden din.

Hus- og villaforsikring

Spesielt beregnet for eiere av eneboliger og rekkehus og dekker skader på hus som brann, naturskader, vannlekkasjer. Kan også utvides til å dekke f.eks. råteskader og soppangrep på huset

Innboforsikring

Dekker alt av løsøre og verdier i boligen din i tilfelle brann, tyveri eller andre skader. Kan også dekke andre ting som sykler og andre verdigjenstander utenfor hjemmet.

Livsforsikring

Gir de etterlatte en engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Legg merke til at det finnes en øvre aldersgrense for denne typen forsikringer.

Barneforsikring

Dekker ulykke og sykdom hos barn og ungdom og gjelder hele døgnet, uansett hvor barnet befinner seg, dvs både på skole, barnehage og hjemme.

Ulykkesforsikring

Gir utbetaling ved alvorlige ulykker som fører til helt eller delvis invaliditet, dødsfall som skyldes ulykke og utgifter til behandling.