Sammenlign fastpris strøm

å inngå en avtale om fastpris på strøm, vil i praksis si at du binder deg til en strømleverandør for en periode og forhåndsavtaler en pris på strømmen som de skal levere. Hvis du ønsker eller trenger forutsigbarhet i forhold til hvor mye du skal betale, er dette produktet for deg. Les merSkjul

Selve perioden som avtalen gjelder for, er gjerne alt fra tre måneder og opptil tre år. I denne avtaleperioden kan du normalt sett ikke si opp avtalen eller skifte leverandør. Og kraftleverandøren kan heller ikke justere prisen eller endre prisen på strømmen som gjelder i fastprisavtalen. Dette gir deg automatisk en garanti for hvor mye du betaler per kilowattime og en forutsigbarhet som du ikke får igjennom andre avtaler der prisen svinger i takt med markedet.

Dette kan selvfølgelig være både en fordel og en ulempe. Går markedsprisen over den avtalte, tjener du som kunde, mens holder markedet lave kraftpriser, vil du som regel tape. En parallell til dette produktet er fastrentelån i bankene. På samme måte inngår du et slags veddemål med strømleverandøren der du gambler på at kostnadene på sikt vil være lavere enn det du ellers ville ha betalt med en markedsavhengig flytende strømpris.

Som med andre kraftprodukter har enkelte leverandører et fast årlig fastbeløp som kommer i tillegg. I oversikten er dette beløpet inkludert i totaloversikten.

Finn leverandør


Faktureringstid
De beste basert på dine valg:
Sortert på